AKP’li belediyelerin ihale oyunları Sayıştay’a takıldı

Sayıştay raporlarında, AKP’li belediyelerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları bir bir tespit edildi.

Konya’da da yönetimi AKP’de olan Karatay ve Çumra Belediyelerinin ihale oyunları Sayıştay raporlarına yansıdı.

21/b KURNAZLIĞI

Sayıştay denetçilerinin Çumra Belediyesi’nde yaptığı incelemede; Belediye tarafından gerçekleştirilen mal alım işi ihalesinde, 4734 sayılı Kanunu’nun 21/b maddesinde belirtilen şartların oluşup oluşmadığına bakılmadan pazarlık usulünün tercih edildiği tespit edildi.

Konuyla ilgili Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verildi:

-Belediyede yapılan incelemede; “Kilitli Beton Parke Taşı, Takoz (Dikdörtgen) ve Bordür Taşı Mal Alımı ve Nakliyesi İşi”, 4734 sayılı Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilmiş ve yüklenici ile 11.05.2022 tarihinde 4.363.600,00 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır.

-Bu kapsamda, 4418/1 no.lu ödeme emri ile 712,201,08 TL tutarında 263.658 adet kilitli parke taşının; 4950/1 no.lu ödeme emri ile 1.626,978,81 TL tutarında 770.442 adet kilitli parke taşının; 5546/1 no.lu ödeme emri ile 1.024.460,52 TL tutarında 440.704 adet kilitli parke taşının 4734 sayılı Kanunu’nun 21/b pazarlık maddesine göre temin edildiği görülmüştür.

-Söz konusu alımların temel usullerden olan açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usullerinden birisiyle yapılması gerekirdi. Dolaysıyla 21/b yöntemiyle bu şekilde farklı ihale yapılmasının Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu değerlendirilmektedir

AÇIK İHALE YERİNE DOĞRUDAN TEMİN OYUNU

Sayıştay denetçileri,  Çumra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımlarının, parasal limitlerin altında kalmak amacıyla, kısımlara bölünerek, açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiğini de tespit etti.

Raporda, “Yapılan incelemede, Belediyenin, niteliği itibarıyla benzer veya aynı olan mal ve hizmet ihtiyaçlarını, açık ihale usulü yerine, çok sayıda işlemle aynı veya farklı yüklenicilerden doğrudan temin suretiyle karşıladığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesiyle 2022 yılı için her bir alım düzeyinde belirlenen limite uyulmuş olmakla birlikte, nitelik itibarıyla aynı mahiyette olan ve yıl içerisinde sürekli tekrarlanan mal ve hizmet alımları parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir” denildi.

VAKIF VE DERNEKLERE AYNİ YARDIM

AKP’li Belediye yapılan incelemede, ayrıca bir vakıf ve bir dernekle mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınmaksızın ortak hizmet projesi niteliğinde de olmayan protokoller imzaladığı görüldü. Vakıf ile yapılan protokolde Çumra Belediyesi Gençlik Merkezi taşınmazının kullanım izni ile malzeme temininin Belediye tarafından sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verildiği tespit edildi.

AKP’Lİ KARATAY BELEDİYESİ’NDEKİ USULSÜZLÜKLER 

Sayıştay denetçilerinin AKP’li Karatay Belediyesi’nde yaptığı incelemelerde 24 tane usulsüzlük tespit etti.

İHALE YAPILMADAN ECRİMİSİL KARŞILIĞINDA KULLANDIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNMASI

Yapılan incelemelerde, Kamu İdaresi mülkiyetinde bulunan 74 adet taşınmazın ecrimisil karşılığı kullandırıldığı, bunlardan 22 adet taşınmazın 2015 yılı öncesine ait olduğu tespit edildi. İşgal edilen taşınmazlarla ilgili herhangi bir tahliye işlemi başlatılmayarak taşınmazların ecrimisil karşılığı fuzuli şagillere kullandırılmaya devam ettirildiği görüldü.

YİNE “DOĞRUDAN TEMİN” KURNAZLIĞI

Kamu İdaresi tarafında açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gereken bazı mal ve hizmet alımlarının, parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görüldü.

Raporda AKP’li Belediyenin doğrudan temin kurnazlığı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

-Kamu İdaresinin 2022 yılı içerisinde 4734 sayılı Kanun’un 22/d bendi kapsamında gerçekleştirdiği harcamaların incelenmesi neticesinde; iş elbisesi, mobilya, bank, kamelya, battaniye ve organizasyon hizmeti gibi aynı müdürlük tarafından, aynı veya birbirine yakın onay tarihli, niteliği itibariyle bütünlük arz eden veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek olan mal ve hizmet alımlarının, parasal limitleri aşmamak amacıyla mevzuata aykırı bir şekilde kısımlara ayrılarak açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle aynı yükleniciden gerçekleştirildiği görülmektedir.

DOĞRUDAN TEMİNLER BİLDİRİLMEMİŞ

Yapılan incelemede, Kamu İdaresi tarafından 2022 yılı içerisinde doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımların, EKAP’a kaydedilmemek suretiyle Kamu İhale Kurumuna bildirilmediği de tespit edildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x